Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниТОП новини
Популярно

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“ ЗАПОЧВА ПОДГОТОВКАТА НА СВОЯТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2023 -2027

На 20.04.2023 г., председателя на Сдружение „Местна инициативна група общини Момчилград и Крумовград“  г- н Абидин Хаджимехмед подписа Административен договор № РД 50-141 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Проект BG06RDNP001-19.610-0023 „Подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Момчилград – Крумовград за периода до 2027 г.“ е фокусирано върху надграждането и продължаващото функциониране на МИГ „Момчилград – Крумовград“

Дейностите по проекта включват:

  • Популяризиране процеса на разработка на стратегията;
  • Обучения на местни лидери и заинтересовани страни;
  • Проучване и анализ на територията;
  • Подготовка на стратегия за ВОМР

 

Реализацията на проекта ще даде възможност отново всички заинтересовани лица да се възползват от улеснен достъп до финансов ресурс за реализация на техните идеи, подпомагащи развитието на местните общности на територията на МИГ.

Екипът на Сдружение „Местна инициативна група общини Момчилград и Крумовград“ разчита на активно участие на местната общност, земеделските производители и бизнеса от двете общини в подготовката на новата стратегия.

Източник: www.momchilgrad.bg

Подобни публикации

Back to top button